Enduring Legacies#EnduringLegacies: Kaisa ang Generika Drugstore sa layunin ng Ayala Corporation na makapagbigay ng abot-kamay na kalusugan para sa bawat Pilipino, na nagsimula pa sa pagkakatatag ng Botica Zobel noong 1834.

Mula noon hanggang ngayon, makakaasa kayo na buhay ang misyong #AyalaForTheGreaterGood sa bawat isa sa amin na handang magbigay ng #GinhawangGenerika para sa lahat.