AC Health at Globe Telecom's combined healthcare SuperApp, KonsultaMD, nakipagsanib-pwersa sa mga sister companies, Healthway Medical Network at Generika Drugstore

Kasabay sa paglunsad ng partnership na ito ang mas accessible healthcare solutions para sa ating komunidad. Gamit ang KonsultaMD SuperApp, mas maginhawa ang konsultasyon sa mga doktor at espesyalista, pag-avail ng medical laboratory diagnostic services, at pagbili ng quality at affordable medicines. Makakaasa kayo na bilang bahagi ng AC Health, kaisa kami sa pagsusulong nang pangangalaga ng kalusugan ng bawat Pilipino!